VA-anlegg

Den største delen av arbeida vi utfører innan VA-anlegg er i samband med:

Kommunaltekniske anlegg og vegarbeid
Utbygging av boligfelt, vassforsyningsanlegg o.l.
VA-anlegg til industri- og næringsbygg

Gjennom våre år i entreprenørbransjen har vi opparbeida oss god kompetanse på levering av VA-anlegg til kundane våre. Vi veit at kvalitet på utført arbeid er viktig, og dette er noko vi setter høgt i Roger Jordalen Maskin AS.

Kontakt oss

Adresse: Smånipeveien 5, 5381 Glesvær
Telefon: 913 77 072
E-post: roger@jordalenmaskin.no