Grunn- og betongarbeid

Roger Jordalen Maskin AS er totalleverandør innan bygg-, grunn- og betongarbeid.

Vi utfører:

Graving
Transport
Boring
Sprenging
Betongarbeid
Murararbeid

Boring og sprenging

Vi har solid erfaring og kompetansen som trengs for å utføre alle typar boring og sprenging. Vi kan stort sett fjerne kva som helst du måtte ønske ved hjelp av sprenging.

Sprengning av tomter
Sprengning av grøfter
Underjords kontursprengning
Sprenging ved bygging av veg

Godkjenninger

Den som skal utføre vanleg sprengningsarbeid over og under jord må ha gyldig sprengningssertifikat kl. A. For å få godkjenning i kl. A må brukar ha bestått fagprøve innan bygg-/anleggsfag med fordjupningsfag tunneldriving/fjellarbeid, grunnarbeid/anleggteknisk arbeid eller anna tilsvarende fagutdanning som gir tilfredsstillande basiskunnskap om sprengningsarbeid, eller ha gjennomgått opplæring i verksemd etter eigen opplæringsplan godkjent av Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller av den direktoratet bestemmer.

Roger Jordalen Maskin AS har den kompetansen som kreves for å utføre sprenging på ein forsvarleg og lovleg måte.

Tomtegraving

Har du eit prosjekt og treng hjelp til graving av ei tomt, ta kontakt med oss!

Vi har lang erfaring innan tomtegraving og vet kva som er viktig ved eit prosjekt. Sjølv med lang erfaring innan faget jobber vi stadig for å heve kvaliteten på arbeidet vi utfører.

Alle våre ansatte er faglærte, noko som sikrar kundane våre ei forsvarleg utføring av gravinga som tek omsyn til både miljø og budsjett.

Vi veit at vi alltid blir vurdert på grunnlag av kvaliteten på arbeidet vi gjer – difor har vi alltid fokus på å halde et høgt fagleg nivå i utføringa av oppdraget for deg.

Kontakt oss

Adresse: Smånipeveien 5, 5381 Glesvær
Telefon: 913 77 072
E-post: roger@jordalenmaskin.no